Hamburg – największy port kolejowy Europy

Od 1999 wolumen frachtu kolejowego w hamburskim porcie wzrósł o niemal 80 procent do poziomu 40 milionów ton rocznie. Tymczasem wolumen przewozów kontenerowych wzrósł o 170 procent do 1,8 miliona TEU. Obecnie ponad 220 pociągów towarowych przy- i wyjeżdża z Hamburga dziennie. Nie ma drugiego takiego portu w Niemczech ani w Europie, który oferowałby tak gęstą siatkę połączeń kolejowych dla pociągów towarowych. W 2015 roku port oczekuje zwiększenia liczby pełnych pociągów towarowych do 450 – 500 dziennie. Zasadniczy wzrost będzie wygenerowany przez przewozy kontenerowe: oczekuje się, że 4,5 miliona TEU rocznie trafi na kolej w porcie Hamburg w nieodległej przyszłości.

Rozwój połączeń z zapleczem i portowej infrastruktury kolejowej wewnątrz i na zewnątrz portu ma podstawowe znaczenie. W tej materii istnieje ścisła kooperacja pomiędzy kolejami niemieckimi a rosnącą liczbą prywatnych operatorów kolejowych. Jest ona niezbędna, aby sprostać spodziewanemu wzrostowi w nieodległej przyszłości. Aby obsłużyć rosnący wolumen, port wraz z koleją rozwija nowe systemy informatyczne i transferuje hub’y na zaplecze lądowe, które będą mogły odbierać kontenery morskie dzięki wahadłowym połączeniom kolejowym. Wszystkie to multimodalne koncepcje transportowe integrują również pozostałe gałęzie transportu: samochody, feedery i barki.